Dasar

1.     Untuk meningkatkan keutuhan dan daya saing wanita untuk pembangunan negara di era  k-ekonomi dan globalisasi.

2.     Untuk membantu meningkatkan prestasi dan imej perkhidmatan awam ke arah   
 menyokong pelaksanaan dasar-dasar kerajaan.

3.     Memupuk dan memantapkan nilai positif di kalangan wanita ke arah pembangunan  
 dan kecemerlangan diri.

4.     Memupuk silaturrahim antara wanita diperingkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

Strategi

1. Meningkatkan jumlah keahlian.

2. Meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam
    kalangan ahli.

3. Mengadakan perkongsian pintar antara
    PUSPANITA dengan badan-badan kerajaan dan swasta di
    peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

4. Menjana aktiviti yang menyokong dasar-dasar kerajaan :- 
     - Ke arah merealisasikan Wawasan 2020. 
     - Mewujudkan masyarakat penyayang, sihat dan cergas.
     - Penerapan nilai-nilai murni.
     - Prihatin terhadap alam bina dan alam sekitar.