BIL TAJUK PAPARAN
  1.   SOROTAN AKTIVITI PCKKMM TAHUN 2014  PAPARAN
2. MAJLIS SEKALUNG BUDI MANTAN PENGERUSI  PAPARAN
3. SOROTAN AKTIVITI PCKKMM TAHUN 2015  PAPARAN
4. SOROTAN AKTIVITI PCKKMM TAHUN 2016  PAPARAN
5. SOROTAN AKTIVITI PCKKMM TAHUN 2017 PAPARAN
6. LAMBAIAN KASIH SANJUNGAN BUDI 2018 PAPARAN
7. MEMORI TERCIPTA 2018 PAPARAN